حوزه مقاومت بسیج خواهران شهری ام البنین(س)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،نشست روشنگری و سیاسی در پایگاه های مقاومت بسیج نجمه و خدیجه(س) حوزه بسیج خواهران ام البنین(س) برگزار شد.