شهرستان خلخال

گزارش تصویری از راهپیمایی 22بهمن شهرستان خلخال