حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)

حلقه صالحین سطح نوجوانان شهید عابدی و سطح جوانان شهید یحیی زاده روزهای جمعه هر هفته بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد فاطمه الزهراء(س)برگزار میشود.

مشتاقانه منتظر حضور خانواده به همراه فرزندان در مسجد و حلقات صالحین هستیم.