حوزه مقاومت بسیج خواهران شهری ام البنین(س)

گزارش تصویری از جشن میلاد کوثر حوزه مقاومت بسیج خواهران ام البنین(س)