حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم،
بدانیم؛ گذرگاه کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.

یادواره ۱۴۴ شهید والامقام سه ماهه چهارم شهرستان خلخال و حومه
زمان :روز دوشنبه مورخ 97/12/20 بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان:مسجد مهدیه

از طرف:
بنیاد شهید وامور ایثارگران ،حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)و سپاه ناحیه خلخال