تصاویر راهپیمایی مردم ولایی و همیشه در صحنه بخش شاهرود شهر کلور بعد از نماز جمعه این شهر که در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی