حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری اردوی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج)دراستان اردبیل و شهرستان سرعین