حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال با حضور در پایگاه های مقاومت بسیج امام رضا(ع)،شهید غلامی،ولیعصر(عج)،شهید اسدیان،امام علی(ع) و مسجد باب الحوائج (ع) از حلقات تشکیل شده نظارت و سرکشی و با متربیان حلقه دیدار و گفتگو کردند.

پایگاه های مقاومت بسیج امام رضا(ع)

پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی

پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)

پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان

پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج)

مسجد باب الحوائج(ع)