حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اطلاعیه همایش استقبال از ماه مبارک رمضان و محفل انس با قرآن و عترت در شهرستان خلخال