منوی سایت

هفته نامه شماره پنجاه و ششم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد

حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین  خلخال،هفته نامه شماره پنجاه و ششم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:

در این شماره می خوانید:
1-برای عبرت

2-مطالعه و تفکر

3-زن زن،مرد مرد

4-آیه ای که روی دیوار شهید بود

مطالب مرتبط