پاسخ نامه و سوالات مسابقه حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) از بیانیه گام دوم انقلاب به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج

لطفا بعداز تکمیل از طریق کانال صالحین خلخال به آدرسkhalkhalsalehin1@ ارسال نمائید به نفرات برتر این مسابقه جوایز ویژه ای داده خواهدشد.