حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اطلاعیه محفل جزء خوانی قرآن کریم ماه مبارک رمضان در پایگاه های مقاومت بسیج المهدی(عج)،امام جعفرصادق(ع) وشهید غلامی

پایگاه مقاومت بسیج المهدی(عج)

پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع)

پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی