حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،حلقه سرمربیان صالحین شهدای گمنام حوزه مقاومت بسیج برادران با حضور استادیار صالحین و امام جمعه محترم خلخال و فرمانده محترم سپاه ناحیه خلخال و سرمربیان محترم حلقات صالحین در محل دفتر امام جمعه محترم شهرستان خلخال برگزارشد.