????گزارش عکس راهپیمایی روز قدس در شهر هشجین

????طنین ‌فریاد انزجار از استکبار‌ در شهر هشجین

????راهپیمایان هشجینی در روز جهانی قدس همگام با سایر آزادی‌خواهان جهان،‌ فریاد حمایت از ملت فلسطین و محکومیت معامله قرن را سر دادند.

عکاس سعید زعفری هشجین