حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،با توجه به رسالت حلقات صالحین برای حضور در مساجد شهرستان خلخال و جذب جوانان به مساجد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با همکاری هیئت امنای مسجد امام خمینی(ره) اقدام به ایجاد حلقه در این مسجد کرد.