حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،جلسه ستاد اجرایی طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج شهید بهشتی و ولیعصر(عج) خوجین با هدف برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت پایگاه های مقاومت برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی

 

پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج)خوجین