حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،جلسه ستاد اجرایی طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید اسدیان به منظور هماهنگی جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان برگزار شد همچنین با حضور فرمانده و تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه صالحین سطح کودکان پایگاه نظارت و سرکشی شد.