منوی سایت

هفته نامه شماره پنجاه و هشتم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد

حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،هفته نامه شماره پنجاه و هشتم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:

در این شماره می خوانید:
1-روز جدایی

2-مرد آشنای شب

3-زنانی که چوب جهنم اند

4-شکستن نفس

 

مطالب مرتبط