حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،مجمع مربیان صالحین(شهدای شهرستان خلخال،شهدای مدافع حرم) پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.