حجت الاسلام کریم اسدی در خطبه‌های نماز جمعه خلخال افزود: عوامل متعددی در افزایش آمار معتادان در این شهرستان دخیل هستند و انتظار از مسئولان افزایش شدت مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد است.

وی با گرامیداشت پنجم تیرماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: واقعیت این است که کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا هیچ زمانی موافق با مبارزه با مواد مخدر در کشورهای جهان سوم نبوده و در بسیاری از موارد خود این کشور عامل اصلی اشاعه دهنده مواد مخدر در این کشورها محسوب می‌شوند.

خطیب جمعه خلخال اظهار داشت: در یک نگاه اجمالی می توان دریافت که وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان پس از حمله آمریکا و اشغال آن چندین برابر بیشتر از آغاز حمله شده است.

او اظهار کرد: در شرایطی که از یک طرف اردوگاه غرب و آمریکا در هیچ شراطی موافق مقابله جدی با مواد مخدر در کشورهای در حال توسعه نیستند از جهت دیگر نیز برای ترویج مواد مخدر در بین آحاد جامعه بویژه جوانان در تلاش هستند.

او گفت: در وضعیت فعلی انتظار از شهروندان مراقبت بیشتر از خانواده در جهت مصون ماندن از آسیب های اجتماعی به خصوص اعتیاد خانمان سوز است.

وی با دعوت از روحانیون، هیات امنای مساجد، هیات های مذهبی، معلمان، اساتید دانشگاه و همه دستگاه های فرهنگی برای تلاش در جهت آگاهی مردم گفت: زمانی که خانواده های متدین و مذهبی در معرض آسیب اجتماعی قرار گرفته و صدمه ببینند جبران این صدمه سخت تر خواهد بود.

او گفت: با وجود ظرفیت های مختلف فرهنگی در خلخال و تدین بالای اهالی آنچنان که باید از ظرفیت ها و قابلیت های فرهگی منطقه استفاده نشده است.