حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال، تودیع و معارفه فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) به همراه سرکشی از حلقات صالحین پایگاه با حضور فرمانده سپاه ناحیه خلخال جناب سرهنگ عطایی و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه خلخال حاج آقا توحیدی و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه حاج آقا اکبری و فرمانده حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در مسجد امام رضا(ع) با حضور اهالی و بسیجیان پایگاه برگزار شد.

در این برنامه از زحمات برادر حسین قربانی به عنوان فرمانده قبلی پایگاه امام رضا(ع) تقدیر و تشکر شد و برادر رضا سیفی به عنوان فرمانده جدید پایگاه معرفی شد.