حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،ستاد اجرایی طرح جوانه های صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) به همت پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) و با مشارکت نوجوانان و جوانان شرکت کننده در طرح غنی سازی اوقات فراغت طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت یک دوره مسابقات دیجیتال برگزار می نماید.

زمان ثبت نام برای شرکت در این مسابقات تا 98/04/17

شروع مسابقات:98/04/22

مکان ثبت نام: طبقه زیرین مسجد مهدیه و حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)