حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،افتتاحیه طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی برگزار شد.