حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،افتتاحیه طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) برگزار شد.

ب