حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از باشگاه ورزشی حلقات صالحین شهدای مدافع حرم مسجد امام خمینی(ره)