حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس آموزش کامپیوتر مقطع ابتدائی طرح جوانه های صالحین پایگاه ولیعصر(عج) خوجین و کلاس کامپیوتر پایگاه شهید غلامی