حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،افتتاحیه مسابقات بازی های دیجیتال طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)با حضور فرمانده محترم سپاه ناحیه خلخال و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه خلخال به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) برگزار شد.

این مسابقات با حضور 60نفر و به صورت گروه ای در طول برنامه های طرح جوانه های صالحین برگزار و در آخر از نفرات برتر تجلیل بعمل آورده خواهد شد.