حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،امروز دوشنبه همایش دوچرخه سواری طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)با حضور متربیان شرکت کننده در طرح با شعار ما گام دومی ها هستیم از باشگاه پوریای ولی به سمت گلزار شهدای گمنام شهرستان خلخال برگزار شد.در پایان این همایش به قید قرعه جوایزی به 15 نفر از شرکت کننده گان داده شد.