حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال، ادامه مسابقات جام جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده محترم سپاه ناحیه خلخال جناب سرهنگ عطایی ومسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال حاج آقا اکبری برگزار شد.