حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال، از نفرات برتر مسابقه احکام نونهالان پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) تجلیل بعمل آورده شد.