حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در کلاس های آموزش ریاضی پایگاه شهید بهشتی ، آموزش قرآن پایگاه شهید غلامی و تفریحی و ورزشی پایگاه امام جعفرصادق(ع)طرح جوانه های صالحین نظارت و سرکشی کردند.

کلاس آموزش قرآن پایگاه شهید غلامی

کلاس آموزش ریاضی پایگاه شهید بهشتی کلاس تفریحی و ورزشی پایگاه امام جعفرصادق(ع)