حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس آموزش قرآن و باشگاه ورزشی(والیبال) طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) مسجد مهدیه