حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،بازرس تعلیم و تربیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با حضور در پایگاه شهید بهشتی از کلاس آموزش کامپیوتر  و کلاس آموزش قرآن پایگاه شهید اسدیان نظارت و سرکشی کردند.