حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از ایستگاه صلواتی پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی به مناسبت عید غدیر خم