منوی سایت

هفته نامه شماره شصدوسوم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد

حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،هفته نامه شماره شصدوسوم تربیتی،معرفتی،بصیرتی تعلیم و تربیت حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) منتشر شد:

در این شماره می خوانید:
1-خواب نه،واقعیت

2-قبوله

3-کفی کفش

4-بیعت زنان با پیامبر اعظم

 

 

مطالب مرتبط