حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) در خصوص نحوه و چگونگی فعالیت متربیان در پایگاه و حلقات صالحین در مسجد مهدیه برگزار شد.