حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،دسته عزاداری نیرو های مسلح شهرستان خلخال در چهارمین روز ماه محرم برگزار شد.