حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در اولین روز از هفته دفاع مقدس در شهرستان خلخال