منوی سایت

آرشیو "اخبار حوزه های برادران"

کلاس آموزش فضای مجازی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) با حضور بازرس تعلیم و تربیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس آموزش فضای مجازی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) با حضور بازرس تعلیم و تربیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،کلاس آموزش فضای مجازی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) با حضور بازرس تعلیم و تربیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل برگزار شد ...

ادامه مطلب ...
حضور بازرس تعلیم و تربیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل در کلاس آموزش کامپیوتر طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید بهشتی و آموزش قرآن پایگاه شهید اسدیان حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

حضور بازرس تعلیم و تربیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل در کلاس آموزش کامپیوتر طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید بهشتی و آموزش قرآن پایگاه شهید اسدیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،بازرس تعلیم و تربیت سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با حضور در پایگاه شهید بهشتی از کلاس آموزش کامپیوتر  و کلاس آموزش قرآن پایگاه شهید اسدیان نظارت و سرکشی کردند. ...

ادامه مطلب ...
اردوی حلقات صالحین و جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اردوی حلقات صالحین و جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،اردوی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) با حضور پرشور متربیان حلقات در منطقه گردشگری جاده اسالم به خلخال برگزار شد. ...

ادامه مطلب ...
کلاس آموزش والیبال وتشریح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(شعار طرح جوانه های صالحین سال 98) پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج) خوجین حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس آموزش والیبال وتشریح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(شعار طرح جوانه های صالحین سال 98) پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج) خوجین

کلاس آموزش والیبال وتشریح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(شعار طرح جوانه های صالحین سال 98) پایگاه مقاومت بسیج ولیعصر(عج) خوجین ...

ادامه مطلب ...
جلسه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

جلسه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،جلسه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد. ...

ادامه مطلب ...
اردوی جهادی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اردوی جهادی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

ما گام دومی هستیم اردوی جهادی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی(ره) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در برداشت محصول برای پیاده روی اربعین در روستای زاویه سعادت خلخال ...

ادامه مطلب ...
باشگاه ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید غلامی تشریح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(شعار طرح جوانه های صالحین سال 98) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

باشگاه ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید غلامی تشریح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(شعار طرح جوانه های صالحین سال 98)

باشگاه ورزشی طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید غلامی تشریح بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(شعار طرح جوانه های صالحین سال 98) ...

ادامه مطلب ...
ادامه مسابقات جام جوانه های صالحین شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)و تجلیل از فرزند شهید مدافع حرم شهرستان خلخال شهید فرید کاویانی در این مسابقات حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

ادامه مسابقات جام جوانه های صالحین شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)و تجلیل از فرزند شهید مدافع حرم شهرستان خلخال شهید فرید کاویانی در این مسابقات

ادامه مسابقات جام جوانه های صالحین شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)و تجلیل از فرزند شهید مدافع حرم شهرستان خلخال شهید فرید کاویانی در این مسابقات ...

ادامه مطلب ...
کلاس آموزش قرآن و احکام اسلامی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس آموزش قرآن و احکام اسلامی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس آموزش قرآن و احکام اسلامی طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) ...

ادامه مطلب ...
سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) کلاس های آموزش ریاضی پایگاه شهید بهشتی ، آموزش قرآن پایگاه شهید غلامی و تفریحی و ورزشی پایگاه امام جعفرصادق(ع)طرح جوانه های صالحین حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) کلاس های آموزش ریاضی پایگاه شهید بهشتی ، آموزش قرآن پایگاه شهید غلامی و تفریحی و ورزشی پایگاه امام جعفرصادق(ع)طرح جوانه های صالحین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در کلاس های آموزش ریاضی پایگاه شهید بهشتی ، آموزش قرآن پایگاه شهید غلامی و تفریحی و ورزشی پایگاه امام جعفرصادق(ع)طرح...

ادامه مطلب ...
مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (شعار طرح جوانه های صالحین سال 1398)در بین متربیان کلاس آموزش فوتسال طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (شعار طرح جوانه های صالحین سال 1398)در بین متربیان کلاس آموزش فوتسال طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (شعار طرح جوانه های صالحین سال 1398)در بین متربیان کلاس آموزش فوتسال طرح جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) ...

ادامه مطلب ...
گزارش تصویری از اردوی جهادی شهید غفارزاده پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از اردوی جهادی شهید غفارزاده پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از اردوی جهادی شهید غفارزاده پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) ...

ادامه مطلب ...
تجلیل از نفرات برتر مسابقه احکام نونهالان پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

تجلیل از نفرات برتر مسابقه احکام نونهالان پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال، از نفرات برتر مسابقه احکام نونهالان پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) تجلیل بعمل آورده شد. ...

ادامه مطلب ...
شروع مسابقات رده سنی نوجوانان فوتسال جام جوانه های صالحین بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی  با حضور 25تیم از پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

شروع مسابقات رده سنی نوجوانان فوتسال جام جوانه های صالحین بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی با حضور 25تیم از پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،مسابقات جام جوانه های صالحین بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی با حضور 25تیم در سه رده سنی نونهالان،نوجوانان و جوانان از هفته گذشته با بازی های نونهالان شروع شده بود و...

ادامه مطلب ...
سرکشی فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از کلاس قرآن طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

سرکشی فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از کلاس قرآن طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال، فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از کلاس قرآن طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی سرکشی کردند. ...

ادامه مطلب ...
ادامه مسابقات جام جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده ومسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

ادامه مسابقات جام جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده ومسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال، ادامه مسابقات جام جوانه های صالحین پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور فرمانده محترم سپاه ناحیه خلخال جناب سرهنگ عطایی ومسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از کلاس رباتیک طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید اسدیان حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از کلاس رباتیک طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید اسدیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،ن فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از کلاس رباتیک طرح جوانه های صالحین پایگاه شهید اسدیان نظارت و سرکشی کردند. ...

ادامه مطلب ...
اردوی جهادی پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

اردوی جهادی پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،اردوی جهادی جغرافیا محور پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)برگزار شد ...

ادامه مطلب ...
افتتاحیه مسابقات فوتسال جام جوانه های صالحین بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی با حضور 25 تیم در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان ، جوانان پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد. حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

افتتاحیه مسابقات فوتسال جام جوانه های صالحین بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی با حضور 25 تیم در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان ، جوانان پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،افتتاحیه مسابقات فوتسال جام جوانه های صالحین بزرگداشت شهدای مدافع حرم و شهید محسن حججی با حضور 25 تیم در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان ، جوانان پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهری...

ادامه مطلب ...
کلاس اعتقادی و اخلاقی و آموزش احکام اسلامی ظرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در باشگاه پوریای ولی حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس اعتقادی و اخلاقی و آموزش احکام اسلامی ظرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در باشگاه پوریای ولی

کلاس اعتقادی و اخلاقی و آموزش احکام اسلامی ظرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی در باشگاه پوریای ولی ...

ادامه مطلب ...
نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین با خانواده متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان با هدف ارائه گزارش به خانواده در خصوص نحوه و چگونگی حضور فرزندان در حلقات صالحین و...

ادامه مطلب ...
کلاس برنامه های تفریحی و ورزشی پایگاه های امام جعفرصادق(ع) و امام خمینی(ره) و کلاس قرآن پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)طرح جوانه های صالحین حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس برنامه های تفریحی و ورزشی پایگاه های امام جعفرصادق(ع) و امام خمینی(ره) و کلاس قرآن پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)طرح جوانه های صالحین

کلاس برنامه های تفریحی و ورزشی پایگاه های امام جعفرصادق(ع) و امام خمینی(ره) و کلاس قرآن پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع)طرح جوانه های صالحین کلاس قرآن پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) کلاس تفریحی و ورزشی پایگاه مقاومت بسیج...

ادامه مطلب ...
دستور رهبر انقلاب برای تنظیم بازار و رفاه بیشتر مردم

دستور رهبر انقلاب برای تنظیم بازار و رفاه بیشتر مردم

هیئت دولت امروز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. آن گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری گزارش داده است، رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود در این نشست، پس از تشریح اقدامات دولت در...

ادامه مطلب ...