منوی سایت

آرشیو "اخبار پایگاه های برادران"

حضور فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال در حلقه های صالحین پایگاه شهید غلامی حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

حضور فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال در حلقه های صالحین پایگاه شهید غلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده محترم سپاه ناحیه خلخال جناب سرهنگ عطایی و مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری به همراه شورای حوزه شهری حضرت امام...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه های صالحین پایگاه های محمد رسول الله(ص)،قدس و امام صادق(ع) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه های صالحین پایگاه های محمد رسول الله(ص)،قدس و امام صادق(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت و عملیات حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاههای مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) و قدس و امام جعفرصادق(ع) از حلقه های تشکیل شده این پایگاه ها...

ادامه مطلب ...
حلقه صالحین جوانان شهید حمدالله سلام زاده پایگاه شهید غلامی با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

حلقه صالحین جوانان شهید حمدالله سلام زاده پایگاه شهید غلامی با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)از حلقه صالحین جوانان پایگاه مقاومت بسیج...

ادامه مطلب ...
حلقه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج قدس با حضور سرگروه ها و مربی محترم پایگاه برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

حلقه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج قدس با حضور سرگروه ها و مربی محترم پایگاه برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،جلسه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج قدس با حضور سرگروه ها و مربی محترم پایگاه و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با موضوع کیفی سازی...

ادامه مطلب ...
برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) با حضور مربی و فرمانده پایگاه و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

برگزاری حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) با حضور مربی و فرمانده پایگاه و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله(ص) با حضور مربی صالحین پایگاه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ابراهیمی و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال از حلقه ویژه صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال از حلقه ویژه صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه ناحیه خلخال حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اکبری با حضور در پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه...

ادامه مطلب ...
کلاس های قرآنی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)برگزار شد حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

کلاس های قرآنی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،کلاس های قرآنی حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و حوزه شهری حضرت امام...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقات صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل و شهید بهشتی حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال و حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقات صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل و شهید بهشتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه ناحیه خلخال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری و مسئول تعلیم و تربیت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه تازه تاسیس مسجد چهارده معصوم و شهید اسدیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه تازه تاسیس مسجد چهارده معصوم و شهید اسدیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام (ره) با حضور در مسجد چهارده معصوم(ع) و پایگاه شهید اسدیان از حلقات صالحین نظارت و سرکشی کردند. حلقه صالحین شهید فرید...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از حلقات صالحین پایگاه ولیعصر(عج) خوجین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه خلخال از حلقات صالحین پایگاه ولیعصر(عج) خوجین حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال ،مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اکبری با حضور در پایگاه ولیعصر(عج) از حلقات صالحین این پایگاه نظارت و سرکشی کردند. ...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقات صالحین پایگاه امام جعفرصادق(ع) حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقات صالحین پایگاه امام جعفرصادق(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج امام جعفرصادق(ع) از حلقات صالحین این پایگاه نظارت و سرکشی کردند. ...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل از حلقه صالحین شهید عبدالاحد غفارزاده نظارت و سرکشی کرد. ...

ادامه مطلب ...
گزارش تصویری از کلاس مهدویت و پاسخ به شبهات دینی متربیان حلقات صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش تصویری از کلاس مهدویت و پاسخ به شبهات دینی متربیان حلقات صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،کلاس مهدیت و پاسخ به شبهات دینی روز جمعه در مسجد جامعه اندبیل با حضور متربیان حلقات صالحین پایگاه شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)برگزار میشود. ...

ادامه مطلب ...
حضور مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در حلقه صالحین پایگاه شهید سید سعید مدنی حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

حضور مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) در حلقه صالحین پایگاه شهید سید سعید مدنی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه شهید سید سعید مدنی از حلقه صالحین سطح نوجوانان این پایگاه نظارت و سرکشی کردند. به گزارش پایگاه اطلاع...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی (ره) از حلقات صالحین پایگاه شهید اسدیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی (ره) از حلقات صالحین پایگاه شهید اسدیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین حوزه شهری امام خمینی (ره)،مسئول تعلیم و تربیت و عملیات حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان از حلقات صالحین این پایگاه نظارت و سرکشی کردند. ...

ادامه مطلب ...
هفته نامه شماره یک رهروان ولایت پایگاه مقاومت بسیج قدس حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) تولید شد حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

هفته نامه شماره یک رهروان ولایت پایگاه مقاومت بسیج قدس حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) تولید شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،هفته نامه شماره یک پایگاه مقاومت بسیج قدس حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با عنوان رهروان ولایت توسط متربیان حلقات صالحین و شورای محترم پایگاه منتشر شد. ...

ادامه مطلب ...
نظارت وسرکشی فرمانده ومسئول تعلیم وتربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه صالحین شهید علی سیفی پایگاه امام رضا(ع) همزمان با هفته مبارک بسیج

نظارت وسرکشی فرمانده ومسئول تعلیم وتربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) از حلقه صالحین شهید علی سیفی پایگاه امام رضا(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال ،همزمان با هفته مبارک بسیج فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) از حلقه صالحین شهید علی سیفی نظارت و...

ادامه مطلب ...
گزارش غبار روبی مزار شهید غفارزاده در قالب طرح یک حلقه یک شهید پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

گزارش غبار روبی مزار شهید غفارزاده در قالب طرح یک حلقه یک شهید پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالجین سپاه ناحیه خلخال از غبار روز بی مزار شهید غفارزاده در قالب طرح یک حلقه یک شهید پایگاه مقاومت بسیج شهدای هفت تیر اندبیل حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) ...

ادامه مطلب ...
گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال از حلقه صالحین پایگاه شهید کریمیان خمس با حضور شورای پایگاه گزارش تصویری

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال از حلقه صالحین پایگاه شهید کریمیان خمس با حضور شورای پایگاه

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال از حلقه صالحین پایگاه شهید کریمیان خمس حوزه مقاومت بسیج روستایی یکم ثارالله(ع)با حضور شورای پایگاه ...

ادامه مطلب ...
نظارت و سرکشی فرمانده ومسئول تعلیم و تربیت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)ازحلقه صالحین سطح نوجوانان پایگاه شهید اسدیان حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

نظارت و سرکشی فرمانده ومسئول تعلیم و تربیت بسیج حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)ازحلقه صالحین سطح نوجوانان پایگاه شهید اسدیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با حضور در پایگاه مقاومت بسیج شهید اسدیان از حلقه صالحین سطح نوجوانان شهید سید طالب پوررشید نظارت وسرکشی...

ادامه مطلب ...
نشست صمیمانه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی با خانواده متربیان برگزار شد حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره)

نشست صمیمانه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی با خانواده متربیان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،نشست صمیمانه سرگروه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی حوزه شهری حضرت امام خمینی(ره) با خانواده متربیان با حضور مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه ناحیه خلخال و...

ادامه مطلب ...
حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید کریمیان خمس با موضوع بسیج و فرهنگ بسیجی برگزار شد در راستای مباحث تربیتی،معرفتی،بصیرتی؛

حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید کریمیان خمس با موضوع بسیج و فرهنگ بسیجی برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،حلقه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید کریمیان خمس حوزه مقاومت بسیج روستایی یکم ثارالله(ع)با موضوع بسیج و فرهنگ بسیجی برگزار شد. در این حلقه سرگروه محترم حلقه مطالبی را...

ادامه مطلب ...
نظارت وسرکشی معین فرماندهی سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل از حلقات صالحین  پایگاه خواهران خدیجه و پایگاه برادران شهید چمران نظارت و سرکشی از حلقات صالحین

نظارت وسرکشی معین فرماندهی سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل از حلقات صالحین پایگاه خواهران خدیجه و پایگاه برادران شهید چمران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، معین فرماندهی سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل جناب سرهنگ اسدی و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اکبری با حضور در حلقه...

ادامه مطلب ...
کلاس های آموزش قرآن ویژه متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج المهدی (عج) برگزار میشود. دارلقرآن بسیج شهرستان خلخال

کلاس های آموزش قرآن ویژه متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج المهدی (عج) برگزار میشود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،کلاس های آموزشی قرآن ویژه متربیان حلقات صالحین پایگاه مقاومت بسیج المهدی(عج)  حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره) با همکاری موسسه قرآنی نسیم وحی در مسجد امام...

ادامه مطلب ...
حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه خلخال به همراه مسئول تعلیم و تربیت بسیج در حلقات سطح کودکان پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی حوزه مقاومت بسیج شهری حضرت امام خمینی(ره)

حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه خلخال به همراه مسئول تعلیم و تربیت بسیج در حلقات سطح کودکان پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه خلخال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا توحیدی و مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه خلخال حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اکبری با حضور در...

ادامه مطلب ...
حضور خبرنگار بسیجی شهرستان خلخال به عنوان خبرنگار جمهوری اسلامی در سوریه

حضور خبرنگار بسیجی شهرستان خلخال به عنوان خبرنگار جمهوری اسلامی در سوریه

حضور خبرنگار بسیجی میثم دلاوری به عنوان خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در سوریه ودر جمع رزمندگان جبهه مقاومت و انعکاس اخبار مربوط به در گیری های جبهه مقاومت پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال سلامتی و توفیق روز...

ادامه مطلب ...
سرکشی فرمانده سپاه ناحیه خلخال و مسئول تعلیم و تربیت از حلقات صالحین پایگاه های شهدای هفت تیر اندبیل،ولیعصر (عج) خوجین و شهید اسدیان در راستای کیفی سازی حلقات صالحین

سرکشی فرمانده سپاه ناحیه خلخال و مسئول تعلیم و تربیت از حلقات صالحین پایگاه های شهدای هفت تیر اندبیل،ولیعصر (عج) خوجین و شهید اسدیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال، فرمانده محترم سپاه ناحیه خلخال جناب سرهنگ عطایی و مسئول تعلیم و تربیت بسیج ناحیه خلخال حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا اکبری با حضور در پایگاه های بسیج شهدای هفت تیر...

ادامه مطلب ...
مسئول تعلیم وتربیت بسیج ناحیه خلخال با حضور درپایگاه های محمد رسول الله(ص) و قدس از حلقات صالحین این پایگاه های  نظارت وسرکشی کردند در راستای کیفی سازی حلقات صالحین

مسئول تعلیم وتربیت بسیج ناحیه خلخال با حضور درپایگاه های محمد رسول الله(ص) و قدس از حلقات صالحین این پایگاه های نظارت وسرکشی کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول تعلیم و تربیت بسیج ناحیه خلخال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری در راستای کیفی سازی حلقات صالحین (طرح شهید حججی)با حضور در پایگاه های محمد رسوالله (ص)و قدس از...

ادامه مطلب ...
حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه و مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه ناحیه خلخال در حلقه صالحین شهید جعفر پور پایگاه شهید چمران روستای علی آباد در راستای کیفی سازی حلقات صالحین

حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه و مسئول تعلیم و تربیت بسیج سپاه ناحیه خلخال در حلقه صالحین شهید جعفر پور پایگاه شهید چمران روستای علی آباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه خلخال حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا توحیدی و مسئول تعلیم و تربیت بسیج ناحیه خلخال حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اکبری و مسئول...

ادامه مطلب ...
گزارش تصویری از حلقه پیشکسوتان صالحین شهید نادر ایمانی پايگاه شهيد محمودی كلور درمسجد باب الحوائج حلقه صالحین پایگاه شهید محمودی کلور

گزارش تصویری از حلقه پیشکسوتان صالحین شهید نادر ایمانی پايگاه شهيد محمودی كلور درمسجد باب الحوائج

گزارش تصویری پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال از حلقه پیشکسوتان صالحین شهید نادر ایمانی پايگاه شهيد محمودی كلور حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای شاهرود درمسجد باب الحوائج ...

ادامه مطلب ...
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >