اقدام صهیونیستی و آمریکایی ترامپ محکوم شد

اقدام صهیونیستی و آمریکایی ترامپ محکوم شد

در هفته اخیر شاهد اقدامات صهیونیستی و آمریکایی رئیس جمهور  آمریکا  و پایتخت خواندن قدس شریف برای رژیم جعلی اسرائیل بودیم و  صبح امروز در محکومیت این اقدام بی شرمانه ترامپ در توهین به مقدسات اسلامی ودینی طلاب و...

ادامه مطلب ...