نظرت و سرکشی فرمانده و سرمربی محترم حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهراء(س) شاهرود از حلقه صالحین پایگاه فضه دیز نظارت و سرکشی حلقات صالحین

نظرت و سرکشی فرمانده و سرمربی محترم حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهراء(س) شاهرود از حلقه صالحین پایگاه فضه دیز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه ناحیه خلخال،فرمانده و سرمربی محترم حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهراء(س) شاهرود از حلقه صالحین پایگاه فضه دیزنظارت و سرکشی کردند. ...

ادامه مطلب ...