مکاشفه همسر علامه‌طباطبایی در عاشورا مکاشفه همسر علامه‌طباطبایی در عاشورا

مکاشفه همسر علامه‌طباطبایی در عاشورا

حضرت علامه طباطبایی می‌فرمود: «عیال ما زن بسیار مؤمن و بزرگواری بود، ما در معیت ایشان برای تحصیل به نجف اشرف مشرف شدیم و ایام عاشورا برای زیارت به کربلا می‌رفتیم، وقتی بعد از مدتی به تبریز مراجعت کردیم، عیال ما روز...

ادامه مطلب ...