ماجرای شبی که گردان رفت نفر برگشت!

ماجرای شبی که گردان رفت نفر برگشت!

عملیات خیبر یکی از بزرگ ترین و ابتکاری ترین عملیاتهای دوران جنگ هشت ساله است. این عملیات با هدف تصرف بصره، طراحی و در منطقه هورالهویزه، که عراق انتظار حمله از آنجا را نداشت، انجام شد. طراحان نظامی برای اجرای عملیات دو...

ادامه مطلب ...